برنامه سخنرانی ها


برنامه سخنرانی کنگره

 

جهت ورود به هر پنل به سایت cmelearn.ir مراجعه نمایید

قابل ذکر است هر پنل 30 دقیقه قبل از شروع آن در سایت مذکور فعال شده و قابل ورود برای کلیه شرکت کنندگان و سخنرانان محترم می باشد

21 دی ماه 1399

پنل چالشهای علوم آزمایشگاهی

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:00 - 08:30

افتتاحیه همایش

دکتر عبدالرضا فاضل رئیس کنگره

دکتر حمیدرضا جوشقانی دبیر علمی کنگره

 

دکتر محمدرضاهنرور معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه

 

-

09:45 - 09:00

نقش آزمایشگاه و اهمیت آزمایشگاه در تشخیص بیماریها

دکتر عبدالرضا فاضل

رئیس کنگره

(ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان)

-

09:55-10:25

چالشها و فرصت های پیش روی علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد وجگانی

(رئیس جامعه آزمایشگاهیان)

-

11:00 - 10:30

آزمایشگاه بالینی و نقش آن در تیم درمان پیشگیری تشخیص و پیگیری بیماری ها آینده آزمایشگاههای بالینی در کشور

دکتر محمد رضا امینی فرد (متخصص آسیب شناسی

رئیس انجمن آسیب شناسی

 

-

11:30 - 11:05

اقتصاد در آزمایشگاه و تعرفه ها

 

دکتر غلامرضا حمزه لو
دکترای علوم آزمایشگاهی
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 

-

12:00 - 11:35

چالش های حقوقی در آزمایشگاه (بحث مالیات-نظام پزشکی – شهرداری و ...

دکتر حمیدرضا جوشقانی
(دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی)فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی(رئیس جامعه آزمایشگاهیان استان گلستان)

 

-

رئیس پنل: دکتر علیرضا احمدی دکترای علوم آزمایشگاهی

اعضای پنل: دکتر محمد وجگانی  استاد ایمنی شناسی پزشکی -  دکتر محمد رضا امینی فرد  متخصص آسیب شناسی - دکتر امیریانی فوق تخصص گوارش بالغین معاون آموزشی دانشگاه- دکتر امیر هوشنگ  پورخانی فوق تخصص خون و سرطان بالغین

پنل بررسی اختلالات هماتولوژیک

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:25 - 13:00

تستهای تخصصی پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک در سرطانهای خون

دکتر حسین آیت اللهی(متخصص آسیب شناسی، فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک)

-

15:00 - 13:30

رهیافت تشخیصی کمخونی در نوزادان و کودکان(کارگاه)

دکتر مهدی شهریاری (فوق تخصص خون و سرطان اطفال)

دانلود

15:20 - 15:05

سندرم شبه آنتی فسفولیپیدی ایجاد شده توسط کووید-19

    بنفشه قربانی    
(کارشناس ارشد پرستاری)

 

 

دانلود

15:40 - 15:25

طیف جهش های ژنی فاکتور X در بیماران ایرانی با کمبود مادرزادی فاکتور  X

سعید درگله له
   ( ارشد ژنتیک پزشکی)

 

دانلود

16:00 - 15:45 نقش ریزمحیط مغز استخوان در مقاومت دارویی بدخیمی های خون

محمد خانی عشرت آبادی

(کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)

  دانلود

رئیس پنل: خانم دکتر مهشید مهرجردیان متخصص آسیب شناسی
اعضای پنل: دکتر وحیده کاظمی نژاد متخصص آسیب شناسی -  
دکتر رامین آذرهوش  متخصص آسیب شناسی- دکتر علی رضا معصوم نیا فوق تخصص خون و سرطان اطفال

22 دی ماه 1399

پنل عفونت های میکروبی و بیماری های خونی 

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:30 - 09:00 تازه های کرونا دکتر طلعت مختاری آزاد    دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی تهران
  -

09:45 - 09:30

هپاتیت B 

دکتر عبدالوهاب مرادی    (دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی گلستان
)

-

10:05 - 09:50

اندوکاردیت دریچه مصنوعی قارچی: ارائه چند مورد همراه با تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی

دکتر طاهره شکوهی    (دکترای قارچ شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی مازندران
)

دانلود

10:25 - 10:10

آنمی آپلاستیک و کرونیک آنمیا در عفونت با پاروا ویروس B19

دکتر جبار پرهیز    (فوق تخصص عفونی اطفال)

دانلود

10:45 - 10:30

روش‌های تشخیص آزمایشگاهی انگل‌های خونی

دکتر فریده توحیدی    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

11:05 - 10:50

مشخصات پارامترهای هماتولوژیک در کودکان مالاریای پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس و حضور در مراکز بهداشتی درمانی ، منطقه یزد ، ایران

علی فتاحی بافقی    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

11:25 - 11:10

استراتژیهای پیشگیری از عفونتهای انگلی منتقله از طریق انتقال خون در ایران

احمد مردانی
(دکترای انگل شناسی)

 

-

11:45 - 11:30 عفونت‌های انگلی منتقله با انتقال خون دکتر میترا شربت خوری    دکترای انگل شناسی    -
11:50-12:05 HTLV  در بیماری های خون و تشخیص آن دکتر علیجان تبرایی    (دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی گلستان
)
دانلود
13:00 - 12:10 وبینار مبانی کشت سلولی (کارگاه) دکتر زهرا سیفی    (دکترای قارچ شناسی) دانلود

رئیس پنل: دکتر عزت اله قائمی دکترای میکروب شناسی پزشکی
اعضای پنل: دکتر عبدالوهاب مرادی دکترای ویروس شناسی- دکتر علیجان تبرایی دکترای ویروس شناسی- دکتر میترا شربتخوری دکترای انگل شناسی- دکتر فرهاد نیک نژاد دکترای قارچ شناسی-   دکتر محمد نعیمی طبیعی فوق تخصص خون و سرطان بالغین

پنل بررسی ایمونولوژیک اختلالات خون

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:30 - 13:00

مدیریت خون بیمار انقلابی در طب انتقال خون

 دکتر على اکبر پور فتح اله

( دکترای  ایمنی شناسی)

دانلود

13:50 - 13:35

پیشگیری و درمان آلوایمونیزیشن در بیماران تالاسمی

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی    فوق تخصص خون و سرطان اطفال(استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی گلستان)

 

دانلود

14:10 - 13:55

سندروم ها و موتاسیون های مستعد کننده بیماران به سرطان

دکتر شبنم طبسی    فوق تخصص خون و سرطان بالغین

 

دانلود

14:30 - 14:15

مروری بر بروز آلوایمونیزاسیون ناشی از ناسازگاری آنتی ژن های گروه و نقش راه کارهای مولکولی در یافتن واحدهای خونی سازگار

دکتر محمدطاهر حجتی    دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

دانلود

14:50 - 14:35

ارزیابی آزمایشگاهی ضایعات پلاکت در طی 5 روز نگهداری در مراکز سازمان انتقال خون ایران (IBTO)

دکتر بهروزقزلباش    دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

 

دانلود

16:00 - 15:00

کلیات فلوسایتومتری و کاربرد های آن در هماتولوژی( کارگاه)

دکتر مجید مصاحبی    دکترای هماتولوژی

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر محمدطاهر حجتی دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
اعضای پنل: دکتر نرگس بیگم میربهبهانی  فوق تخصص خون و سرطان اطفال -  دکتر محسن سعیدی  دکترای ایمنی شناسی-
دکتر على معماریان دکترای  ایمنی شناسی پزشکی - دکتر علیرضا محسنی  

23 دی ماه 1399

پنل بررسی اختلالات هماتولوژیک با روش مولکولی 

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:25 - 09:00

استراتژی برای تشخیص مولکولی کم خونی فانکونی

دکتر علی اکبر صفار مقدم    (دکترای ژنتیک مولکولی)

دانلود

09:55 - 09:30

روشهای  روتین بررسی ژنتیک در کودکان با لوسمی لنفوبلاستیک   سلولهای پیش ساز بی  "BCP-ALL “  و دورنمای طبقه بندی
بیشتر ریسک گروه ها براساس تکنیک های ژنومیک

دکتر سودابه حسینی    (دکترای علوم آزمایشگاهی )

 

دانلود

10:25 - 10:00

مکانیسم های اپوپتوز و تمایز القاشده بواسطه کروستین در سلول های پرومیلوسیتیک لوکمی انسانی

ملیحه مرادزاده                 ( دکترای پزشکی مولکولی)

 

دانلود

10:30-10:55 Serum MicroRNAs: -28-3p, -31-5p, -378a-3p, and -382-5p as novel potential biomarkers in acute lymphoblastic leukemia زهرا درخشان   -

12:00 - 11:00

طراحی واکسن با روش بیوانفورماتیک (کارگاه)

دکتر سمیرا دودانگه    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر علی اکبر صفار مقدم دکترای ژنتیک مولکولی
اعضای پنل: دکتر آذر هوش متخصص آسیب شناسی- دکتر داود مظفری   فوق تخصص خون و سرطان بالغین- دکتر مسعود گلعلی پوردکترای تخصصی ژنتیک - دکتر مرتضی اولاد نبی دکترای تخصصی ژنتیک - دکتر نادر منصور سماییدکترای تخصصی ژنتیک

پنل بیوشیمی و اختلالات هماتولوژی

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:20 - 13:00

بررسی سطح آلفا-1 آنتی تریپسین سرم بیماران مبتلا به کویید-19 بستری در بیمارستان نسبت به تغییرات آن در شرایط التهابی

دکتر حمید زند

  (دکترا  تخصصی بیوشیمی بالینی )

 

دانلود

13:45 - 13:25

اختلالات ترومبوفیلی و نقش آن در سقط مکرر

دکتر حمیدرضا جوشقانی    (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی (فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی)

دانلود

14:05 - 13:50

تشخیص بیوشیمیایی آنمی ها

دکتر زهرا حصاری    (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی)

 

دانلود

14:25 - 14:10

بررسی نقش miRNA ها در افزایش حساسیت به درمان در بیماران مبتلا به لوسمی مایلوئیدی مزمن (CML) و مقاوم به داروی Imatinib

عاطفه شیخ نژاد    (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

 

دانلود

15:30 - 14:30

تفسیر نتایج آزمونهای انعقادی (کارگاه)

دکتر محمد طاهر حجتی    (دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

دانلود

16:30 - 15:30

نحوه آنالیز و تفسیر داده های Real Time PCR (کارگاه)

دکتر زهرا بزی    دکترا زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) 

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر جهانبخش اسدی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
اعضای پنل: دکتر  جوشقانی  دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی و فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی - دکتر شبنم طبسی  فوق تخصص خون و سرطان بالغین- دکتر سید مهدی جعفری دکترای تخصصی بیوشیمی- دکتر وحیده کاظم نژاد دکترای آسیب شناسی

تذکر :
1- از کلیه سخنرانان محترم بصورت شفاهی مجوز نمایش فایل ارائه گرفته شده است 
2- در صورت عدم امکان دانلود فایل ارائه به معنای عدم تمایل سخنران می باشد